Wniosek

o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i siecizgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1392)
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci


 
Informacje ogólne - instrukcja
 1. Wypełnij pola formularza i wygeneruj wniosek/wnioski o sprawdzenie kwalifikacji [ ]
  - im więcej podasz danych, tym mniej 'ręcznego' uzupełnienia przy składaniu wniosku/ów
  - z prawej strony każdej rozwijalnej belki znajduje się procentowy wskaźnik naładowania danych [ ]
 2. Jeżeli formularz nie będzie zawierał żadnych danych - zostaną wygenerowane wnioski 'in blanco'.
 3. Link do wypełnionego formularza możesz otrzymać na maila - skorzystaj z opcji [ ]
 4. Wniosek/wnioski możesz wygenerować i wydrukować z podglądu lub pobrać PDF na swój komputer
  (jeżeli wnioski zawierają dołączone protokoły z egzaminu, to należy wniosek i protokół wydrukować dwustronnie na jednej kartce)
 5. Wnioski zostaną wygenerowane z kodami QR do dokonania płatnoości
 6. Na koniec zapoznaj się z zakresem egzaminu, wymaganymi dokumentami (załącznikami do wniosku)
  oraz informacjami organizacyjnymi wraz z instrukcją dokonania płatmości -> [ Informacje organizacyjne i PŁATNOŚĆ]
Dane osobowe
0%
Dane kontaktowe
0%
Dane zawodowe
0%
Wnioskowane uprawnienia
brak

Wnioskujący / płatnik
0%
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: [1] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Bełchatowie (NIP: 769 20 01 981, REGON: 592253030, KRS: 0000158867), z siedzibą w Bełchatowie, tel.: [...], e-mail: speprezes@onet.eu. [2] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa kwalifikacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f. [3] Dostęp do Pani/Pana danych będzie posiadał wyłącznie administrator danych oraz osoby i podmioty, które działają na jego zlecenie w określonym zakresie przetwarzania. [4] Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres ważności wydanego świadectwa kwalifikacyjnego, wynikający z przepisów prawa energetycznego; natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. [5] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. [6] Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami. [7] Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa kwalifikacyjnego.

Generowanie wniosków
na postawie formularza
Informacje organiza-
cyjne i PŁATNOŚĆ
Wyślij link do edycji
formularza na mailaD3 E3 D2 E2 D1 E1C) SERVICOM - wszystkie prawa zastrzeżone
tel.: 506 801 806

Platforma do generowania wniosków wspiera oprogramowane WinSERV
do kompleksowej obsługi komisji kwalifikacyjnych URE